รายละเอียดโครงการ  
  การส่งบทความนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการ  
  กำหนดการประชุมวิชาการ  
  Program of The 1st Regional Conference  
  ลงทะเบียน  
  รายชื่อผู้นำเสนอ  
  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  
  ที่พัก  
  แผนที่  
  การเดินทาง  
  เอกสารเบิกจ่ายต้นสังกัด  
     
แผนที่
 
การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 1
CONVERSATION WITH ASEAN DIFFÉRANCE:
Security, Prosperity and Diversity
ในระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2556
ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ QS
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Faculty of Social Sciences and Humanities,
Thang Long University, Vietnam
 
  แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก :  
 


แผนที่ตั้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 
  แผนที่จังหวัดพิษณุโลก :  
   
     
  แผนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร :  
  คลิกเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่